Enter Title

" ... ... ... ...गएको दुई मिटिंग मा पनि साथी हरुको उपस्थिति एकदम न्यून थियो। कति सदस्य ज्यु हरु त सम्पर्क बिहिन जस्तो नै हुन लागेको जस्तो छ। 

अब गएको मिटिंग अनुसार अर्को बैठक १८ फरबरी २०१६, प्लमस्टेड मा पुर्ब अधेक्ष्य र पूर्व एन आर एन का साथी हरू सहित हुनेछ किनकी अलि जरुरी कुरा हरु छलफल हुनेछ। 

धन्यवाद 

मुछेत्र गुरुङ 
अधेक्ष्य"